Maandelijks archief: augustus 2014

Urgentiebeleid

Er is een gesprek geweest met het voltallig College van B & W naar aanleiding van onze brief en de vele reacties daarop van de inwoners van Landhorst aangaande het urgentiebeleid. Het was een zeer positief gesprek waaruit ons duidelijk is geworden dat de gemeente hier volop mee bezig is.

Er zijn inmiddels vijf locaties aangemerkt als urgentiegebied en men heeft ons verzekerd dat er meerdere gebieden zullen komen. De gemeente deelt onze zorgen ten aanzien van de dreigende tweespalt in het dorp en is er alles aan gelegen om dit trachten te voorkomen.