Maandelijks archief: oktober 2014

Advies Provinciale Raad Gezondheid

De Provinciale Raad Gezondheid heeft een ongevraagd advies uitgebracht aan de provincie Noord Brabant. Het kan dienen als een eerste verkenning en uiteenzetting van de mogelijke gezondheidseffecten die men kan verwachten bij mestbewerking en – verwerking.

In dit rapport wordt onder andere ook over het initiatief van MACE gesproken. Letterlijk zegt men: “De beoogde mestverwerker MACE zou een capaciteit van 500.000 ton mest krijgen en daarom alleen op een locatie met industriele bestemming kunnen plaatsvinden”.

Het advies is zeer de moeite waard om te lezen, zeker de aanbevelingen op blz. 12 en 13 die de Provinciale Raad Gezondheid doet. Voor het volledige advies: klik hier