Maandelijks archief: december 2014

Extra ledenvergadering MACE

Op 30 december 2014 hield MACE een extra ledenvergadering in Landhorst.

Hier werd de aanwezige leden meegedeeld dat 5 januari de Omgevingsdienst Brabant Noord over alle relevante stukken voor de MER aanvraagnotitie zal kunnen beschikken. Natuurlijk wijzen alle onderzoeken uit dat men aan alle eisen voldoet, maar dat valt nog te bezien.
Ook werd de leden voorgehouden dat er dan nog 6 weken voor de provincie zijn om tot een

besluit te komen.Hierin vergist MACE zich wel degelijk, omdat hiervoor namelijk geen termijn staat. Dat zou ook wel vreemd zijn, aangezien ze zelf meer dan 3 maanden nodig hebben gehad om de benodigde rapporten boven tafel te krijgen.

Vervolgens werd vol trots in de krant gemeld dat 100% van de leden had ingestemd met het voorstel om de optie op het perceel te verlengen en daarvoor financieel in de buidel te tasten. MACE heeft net 200 leden. Op de vergadering waren slechts 79 stemgerechtigde leden! (één lid kan, afhankelijk van het aantal kuub mest, 1 tot 4 stemmen hebben). Deze stemden in met het voorstel. Een ietwat vreemde gang van zaken als nog geen 40% van de leden van een coöperatie zulke ingrijpende financiële beslissingen erdoor kan drukken. Vraagt het bestuur zich ook af waarom ruim 120 leden niet op deze belangrijke vergadering aanwezig waren?

Ook wordt er geld vrij gemaakt om een PR-campagne te starten. Hierbij zullen de aloude argumenten zoals werkgelegenheid en exportinkomsten weer breed uitgemeten worden. Dat verhaal kennen we al lang en zal weinig helpen. De werkgelegenheid in de regio in de varkensstallen is marginaal. De schade die aan bodem,water en lucht wordt toegebracht zijn vele malen hoger dan de exportinkomsten. De argumenten die MACE aanvoert legitimeren niet de inbreuk die zij maken op de gezondheid en het welzijn van de burgers in deze regio. Dat schijnt men maar niet te kunnen en willen begrijpen.

Ook het argument duurzaamheid wordt door MACE te pas en te onpas gebruikt. Laat ze eerst maar eens echt duurzaam te werk gaan in hun eigen branche, voordat ze kritiek hebben op de maatschappij “die de mond vol heeft van duurzaamheid maar kritisch staat tegenover veranderingen die nodig zijn om dat waar te maken” aldus MACE.

Tot slot blijkt dat MACE een subsidie van € 25.000,- heeft gekregen om begin januari een praktijkproef voor compostering op te starten. Dit roept toch wel de nodige vragen op. Blijkbaar weet men nog steeds niet of wat men bedacht heeft ook in werkelijkheid blijkt te werken. Hoe kun je dan rapporten laten beoordelen,laat staan vergunningen gaan vragen als het hele concept nog nergens is uitgeprobeerd. Alles is gebouwd op aannames en dan moeten de burgeres dus ook maar aannemen dat er geen enkel risico is??