Maandelijks archief: januari 2015

Radio- en televisie-uitzendingen

Na de regionale dag- en weekbladen begint de mestfabriek nu ook landelijk de aandacht te krijgen.

Op donderdag 29 januari heeft Omroep Brabant aandacht besteedt aan de mestfabriek in Landhorst. Een uitgebreid artikel en de tv-uitzending kunt u hier terugkijken.

Donderdagavond was er ook een rechtstreekse uitzending op NPO Radio1.

Vrijdag 30 januari heeft Hart van Nederland (SBS6) ook een item over de mestfabriek uitgezonden. Deze kunt u hier nog eens bekijken.

Op maandag 23 februari startte Peelstar FM een reeks uitzendingen over de mestfabriek. Als eerste heeft onze actiegroep het spits af mogen bijten.

Op  donderdagmorgen 5 maart waren we te beluisteren op Omroep Brabant.

TV Land van Cuijk heeft een sfeerverslag gemaakt van onze reis naar Den Bosch en het aanbieden van de petitie op 6 maart. Zondag 8 maart zal het programma diverse malen te zien zijn. Voor de uitzending; klik hier.

MER-aanmeldnotitie weer te laat

Vorige week heeft de OBDN wederom MACE verzocht om ontbrekende informatie in hun MER-aanmeldnotitie aan te leveren. Dit betekent dus dat MACE er tot op heden niet in slaagt zijn zaken op orde te hebben. Dit duurt al vier maanden. Al die tijd komt men niet naar buiten met de informatie, maar intussen zet men wel met grote koppen in de krant  dat de tegenstanders zich niet op de feiten baseren.

Dit alles houdt in dat onbekend is hoe lang het nog gaat duren voordat er een besluit gaat vallen of er wel of geen MER nodig is.

Omdat de klankbordgroep daarin ook nog gehoord gaat worden is nu de inschatting dat het wel heel kort dag wordt om nog voor de Statenverkiezingen uitsluitsel te geven.

Voorbeeldbrief rechtsbijstand

Diverse mensen hebben aangegeven hun rechtsbijstandverzekering te willen inschakelen om juridische bijstand te krijgen in de strijd tegen de plannen van MACE. Wij hebben daarover contact opgenomen met assurantiekantoor Verheijen te Wanroij. Zij hebben ons het volgende geadviseerd:

U moet een individuele melding maken bij uw eigen rechtsbijstandverzekering. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw tussenpersoon of rechtstreeks bij uw rechtsbijstandverzekeraar.

Uw rechtsbijstandverzekeraar zal dan vooraf beoordelen of uw polis dekking biedt voor onderhavig geschil.

U moet bij uw melding aangeven dat meerdere inwoners van Landhorst en Venhorst bezwaar zullen maken via hun eigen rechtsbijstandverzekeraar. U dient dan te verzoeken om de krachten te bundelen en de diverse dossiers bij de diverse rechtsbijstandverzekeraars te laten behandelen door een gespecialiseerd jurist of advocaat in dit soort kwesties, namelijk; Valentijn Wösten te ‘s-Gravenhage.

Schrik niet als Uw verzekeraar wat afwijzend reageert, immers er is nog geen vergunning aangevraagd. Maar men is in ieder geval wel op de hoogte gesteld en zal na de aanvraag op Uw verzoek om rechtshulp moeten reageren en ingaan. Immers U bent er voor verzekerd!

Voor een voorbeeldbrief of -mail naar uw tussenpersoon of verzekeraar klik hier.

Gemeente Boekel verbiedt grootschalige mestverwerking

De gemeenteraad van Boekel heeft onlangs besloten dat op haar grondgebied geen grootschalige mestverwerking mag plaatsvinden. Elke ondernemer zal op eigen terrein zijn eigen mest moeten verwerken of op andere wijze van zijn overschot af moeten zien te komen.

Er is in de gemeente Boekel geen plaats voor mestfabrieken in welke vorm dan ook.

Wij hopen dat hier het spreekwoord: “als er één schaap over de dam is……” van toepassing wordt en dat de gemeente St.Anthonis snel eenzelfde besluit durft te nemen ter bescherming van haar inwoners!

Bezoek statenleden aan Landhorst

Op vrijdag 9 januari brachten de statenleden Antoinette Knoet-Michiels (PVDA), Hagar Roijackers (GroenLinks) en Marco van der Wel (PvdD) een bezoek aan Landhorst. D66 moest helaas op het laatste moment afzeggen. Ook een verslaggever van De Gelderlander was hierbij aanwezig.

De statenleden hadden eerst de locatie van de geplande mestfabriek bekeken. We hebben met een aantal mensen van de actiegroep uitgebreid gesproken over de plannen en de gevolgen daarvan voor de kernen Landhorst en Venhorst. De conclusie die aan het einde getrokken werd luidde: “Het is moreel en maatschappelijk onverantwoord om zo’n fabriek hier te bouwen”.

De statenleden hebben ons toegezegd alles in het werk te gaan stellen om de vestiging van deze fabriek tegen te gaan en daarbij de hulp in te roepen van alle fracties in de provinciale staten.

Ook hebben we besproken hoe we verdere acties op touw kunnen gaan zetten. Wij voelen ons gesterkt door de steun van deze statenleden en zullen daarom doorgaan met het voeren van acties.

Uitzending Nieuwscafé

Op vrijdag 9 januari was het tweewekelijkse nieuwscafé in de Weijer in Boxmeer. Ook onze actiegroep was uitgenodigd om voor een groot publiek haar mening naar voren te brengen. Het was fijn dat niet alleen onze woordvoerder, maar ook andere leden van de actiegroep hierbij aanwezig waren. Uit reacties na afloop bleek wel dat veel mensen geschrokken waren van de omvang van de plannen en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu.

Klik hier om de uitzending terug te kijken

Vervolg urgentiebeleid

De Gelderlander schreef al enkele malen over het urgentiebeleid van de gemeente Sint Anthonis. In tegenstelling tot de wil van de Provincie wil de gemeente de term urgentiegebied niet gebruiken.

In het verslag van ons bezoek aan Den Bosch op 19 december staat duidelijk te lezen wat men in den Bosch hiervan denkt. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een stevig gesprek tussen de Provincie en de gemeente, waarbij zal worden aangedrongen op het feit dat er hierover afspraken met alle gemeenten zijn gemaakt en men van de gemeente verwacht de daarbij afgesproken maatregelen te treffen.

Inmiddels is bekend dat de Gemeente in februari van plan is het traject aangaande urgentiegebieden te gaan opstarten.

Hierover volgt nader bericht.