Maandelijks archief: februari 2015

Gesprekken met fracties van SAN en CDA.

We hebben de fracties van de politieke partijen van Sint Anthonis uitgenodigd voor een gesprek. SAN en het  CDA, de beide coalitiepartijen, zijn op onze uitnodiging ingegaan.  Op 4 en 18 februari hebben de gesprekken in een open atmosfeer plaats gevonden en hebben wij onze bezwaren tegen de mestfabriek naar voren gebracht. Afgesproken is dat we met elkaar contact zullen blijven houden. De VVD-fractie zal op een nog te bepalen datum met ons in gesprek gaan.