Maandelijks archief: maart 2015

Lid worden van onze vereniging?

Steun onze strijd tegen de mestfabriek door lid te worden van onze vereniging. Inmiddels hebben zich ruim 150 leden aangemeld. Het lidmaatschap kost € 10,- per huishouden per jaar. Er kunnen dus meerdere leden in één gezin lid worden. U kunt lid worden door in de rechterkolom onder de kop; “Vragen en/of opmerkingen”  op contact te klikken. U geeft aan dat U lid wenst te worden en wij sturen u een aanmeldformulier toe.

Uiteraard kunt U ook even bellen naar 0485- 478742 en we komen even langs met een formulier.

Alle transport over Tweede Stichting?!

Tijdens de informatieavond in Elsendorp op 9 maart vernamen wij uit betrouwbare bron dat MACE het transport anders wil laten plaatsvinden. Niet meer uitsluitend vanaf de rotonde van de Middenpeelweg naar de locatie aan de Quayweg, maar men wil al het transport een rondje laten maken. Dat wil zeggen; vanaf de rotonde in Elsendorp naar de Gemertseweg, dan via de Tweede Stichting naar de Quayweg en vervolgens naar de locatie of omgekeerd.

Dit is natuurlijk helemaal uit den boze. Elke vijf minuten een zware vrachtwagen over een weg waar niet eens een fietspad langs ligt, met talloze kruisingen en splitsingen, een onoverzichtelijke bocht met een smalle brug en tweemaal een fietspad blokkeren, dit is vragen om ongelukken. Ook de aanwonenden van deze route zullen hier niet blij mee zijn. Blijkbaar heeft MACE niet in de gaten dat wat men ook bedenkt aangaande het transport, ze een onhoudbare en onveilige situatie creëren. Een argument te meer om naar een geschikt industrieterrein om te zien.

Aanbieden petitie provincie.

Vrijdagmorgen 6 maart hebben we  onze petitie aangeboden aan gedeputeerde Yves de Boer.

In alle vroegte vertrokken we met de bus naar Den Bosch. Dankzij een gulle gift voor onze kersverse vereniging hoefden we niet “met de pet rond” om de bus te kunnen bekostigen en houden we zelfs nog geld over om door te kunnen gaan. Gulle gever, hartelijk dank!

In het Provinciehuis  werden we ontvangen door onder andere; Hagar Roijackers, Antoinette Knoet Michiels, Marco van der Wel, senator Ruard Ganzevoort en Tineke Klitsie. Omroep Brabant, het Brabants Dagblad en TV Land van Cuijk waren enkele van de aanwezige media.

Ook een groep uit Asten kwam een petitie aanbieden. Omroep Brabant heeft dit uitgezonden en daarbij ook aandacht besteedt aan de problematiek in Landhorst-Venhorst. Op de opnamen daarvan in het Provinciehuis zijn vooral mensen uit Landhorst te zien. Voor het filmpje daarvan; Klik hier.

Na afloop zijn we volop in gesprek gegaan met de aanwezige Statenleden en de senator en hebben we onze zorgen en wensen nog eens goed naar voren kunnen brengen. Yves de Boer heeft de wens geuit om met hem in gesprek te blijven, iets waar we zeker op in zullen gaan.

In de aansluitende vergadering van de Provinciale Staten heeft de PvdD een motie ingediend waarin werd geijverd voor een verplichte dialoog met omwonenden bij een mogelijke vestiging van een mestfabriek. GroenLinks, PvdA, 50Plus en de OSN hebben deze motie ondersteund. Omdat het CDA, de VVD en de SP de motie niet steunden is deze verworpen.

De uitzending van TV Land van Cuijk zal zondag 8 maart te zien zijn en steeds herhaald worden.

Vereniging is een feit.

Op 3 maart 2015 ontvingen wij van de Kamer van Koophandel het bericht dat de vereniging Behoud Leefbaarheid Landhorst-Venhorst onder nummer 62778242 is ingeschreven in het Handelsregister en daarmee dus officieel een feit is.

Wij verwachten deze week een bankrekeningnummer te krijgen en zullen u dan verder informeren over de vereniging, hoe u lid kunt worden en daarmee onze strijd kunt steunen.