Maandelijks archief: juni 2015

Stankoverlast melden.

 

Als U hinder ondervindt van stank en u weet waar het vandaan komt, dan kunt u proberen de veroorzaker rechtstreeks te benaderen. In de meeste gevallen zal de ondernemer maatregelen nemen.

Als u last heeft van stank en u weet niet waar het vandaan komt, kunt u dat melden per mail bij de milieuklachtencentrale van de provincie, adres; mkc@brabant.nl. u kunt ook bellen; 073- 681 28 21. Tevens kunt u uw klacht melden op www.milieuklachten.nl. In alle gevallen wordt gezorgd dat de klacht wordt geregistreerd en dat men ter plekke gaat kijken. U wordt op de hoogte gehouden van het verloop. Als de gemeente bevoegd is op te treden worden zij van de klacht op de hoogte gebracht. Wacht niet op een ander, maar meldt zelf! Omdat alle klachten worden geregistreerd ontstaat een duidelijk beeld van de situatie in de omgeving en zullen de bevoegde instanties over moeten gaan tot het treffen van maatregelen dan wel handhavend op moeten treden.

Bestaat het vermoeden dat er illegaal mest wordt uitgereden dan kan men bellen naar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, tel 0900-0388. Op haar website treft men ook een meldingsformulier aan.

MER-aanmeldnotitie compleet.

In de week van 4 tot 10 mei is het MACE dan eindelijk, na bijna negen maanden, gelukt de MER-aanmeldnotitie compleet te krijgen. (voor volledige tekst hiervan: klik hier)
Op 11 mei is deze verstuurd naar buro Mobilisation, het Waterschap en de G.G.D. met het verzoek deze notitie te beoordelen. Naar aanleiding van de reacties gaat de OBDN een advies opstellen voor de verantwoordelijke gedeputeerde. Dit advies komt dan in de verschillende beleidsoverleggen bij de provincie en dan neemt de gedeputeerde een standpunt in.

De gemeente St.Anthonis heeft in een brief van 1 juni aan de raadsleden de planning bekend gemaakt. Deze ziet er als volgt uit;

week 22:        Verzenden stukken naar de klankbordgroep.

week 29:        Aanbieden conceptbeschikking met opmerkingen GGD en Mobilisation aan de                                 klankbordgroep.

week 30:        Overleg met de klankbordgroep. Inmiddels verplaatst naar 4 september.

week 31/32:  Aanbieden beschikking aan Gedeputeerde met opmerkingen                                                                klankbordgroep.Wordt later.

week 33/34:  Beschikking aanmeldnotitie m.e.r.

Zoals  u kunt zien verloopt het grootste gedeelte van de procedure in de vakantieperiode en is het overleg met de klankbordgroep precies in de eerste week van de zomervakantie.