Maandelijks archief: september 2015

Adviezen burgers bekend.

De burgers van de klankbordgroep hebben hun advies inzake het wel of niet doorlopen van een volledige mer-procedure afgerond en verzonden naar de provincie. Daarbij zit ook het advies van de Milieuvereniging Land van Cuijk en een mailwisseling die duidelijk maakt dat het advies van de burgers niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. Voor het volledige advies;klik hier Burgeradvies klankbordgroep – 1

Voor de memo met toelichting op de aanmeldnotitie, klik hier Memo met toelichting op aanmeldingsnotitie-m.e.r.

Voor het rapport van Mobilisation met de opmerkingen van de ODBN, klik hier rapport beoord mer MOB MACE mei 2015 DEF 170615 met opmerkingen ODBN Helaas worden de opmerkingen van de ODBN niet weergegeven, maar in veel gevallen bestaat de opmerking uit de tekst: “Dit gaat Mace nog uitzoeken en toelichten bij de WABO-aanvraag”, “Dit nemen we op in de voorschriften” en “Dit is nodig in het kader van de ruimtelijke afweging die door de gemeente St. Anthonis moet worden gemaakt.” We doen ons best om zo snel mogelijk het complete rapport te publiceren.

Voor het rapport van de GGD met opmerkingen van de ODBN, klik hier Rapport MACE voorlopige beoordeling gezondheidsrisico’s Definitief met opmerkingen ODBN Helaas worden ook hier de opmerkingen van de ODBN niet weergegeven.(zie opmerking hierboven)

Inmiddels heeft de provincie laten weten dat rond 29 september haar besluit zal worden bekend gemaakt.

Evaluatie geurhinder.

Op maandag 14 september was er een vergadering van de vaste commissie voor de gemeenteraad Op de agenda stond onder andere: Evaluatie geurhinder: presentatie scenario’s.Presentatie door de heer H. Ullenbroeck (adviseur van Arcadis), met gelegenheid tot het stellen van vragen. Diverse leden van onze vereniging waren ook aanwezig, zoveel zelfs dat er een aantal keren stoelen bijgehaald moesten worden. Voor de presentatie die gegeven werd, klik hier.Presentatie evaluatie geurhinder en actualisatie geurverordening 14-9-2015

Interessant bij deze presentatie zijn de kaartjes die de geurhinder aangeven. Dit zowel voor de huidige stand als voor de toekomst( afhankelijk van het gevoerde beleid). Wat ons daarbij zorgen baart is het gebruikte groeiscenario waarin het aantal kippen en varkens elk jaar met 6% zou kunnen groeien.(nu  410.000 varkens en 1,1 miljoen kippen)!

Bezoekers website

Eind augustus 2014 is deze website online gegaan. In  dat jaar bezochten 4.836 mensen deze site. In 2015 hadden we maar liefst 38.907 bezoekers. In januari 2016 staat de teller op 2.959 bezoekers, voor februari waren dat er 2.184, voor april 2.429 en mei 5.304. Sinds de eerste publicatie is deze website  inmiddels meer dan 50.000 keer bezocht.