Maandelijks archief: november 2015

Rechtsbijstand.

“Samen sta je sterk” is een welbekende uitspraak. Dit geldt zeker als het gaat om juridische bijstand in het geval van MACE. Op onze eerdere oproep hebben zich een aantal mensen gemeld bij hun rechtsbijstandverzekering. Achter de schermen wordt al volop gewerkt aan het dossier.

Denk nu niet, “mooi, laat een ander het maar regelen,” Als U een rechtsbijstandverzekering met het pakket “wonen” heeft, is het enigste wat u hoeft te doen, een telefoontje plegen naar uw tussenpersoon. De rest wordt dan vanzelf geregeld.

Alleen al in Landhorst zijn er enkele tientallen huishoudens die recht hebben op juridische bijstand. Hetzelfde geldt voor de inwoners van Venhorst. Als zij zich allemaal daadwerkelijk melden, hebben we samen een enorm budget om de komst van MACE ook juridisch te bestrijden. Dus stel niet uit en pleeg dat telefoontje!

Gemeentegesprek geurbeleid.

Op 9 november vond er in het Wapen van Wanroij een gemeentegesprek plaats over het geurbeleid. Raadsleden lieten zich informeren over de meningen van de diverse geledingen.

Wilt U de presentaties en het verslag van deze avond nog eens nalezen, bezoek dan de site van de gemeente St.Anthonis. Onder het kopje Raad & College vindt U de raadskalender. Bij 9 november kunt u de stukken raadplegen.

Weer protestbord vernield.

Voor de derde keer is een van de protestborden van de vereniging Behoud Leefbaarheid vernield. Kennelijk lopen er enkele personen rond die nog nooit van vrijheid van meningsuiting en respect voor andermans mening gehoord hebben. Dat ze niet voor hun mening uit durven komen blijkt wel uit het feit dat de vernielingen steeds ’s nachts plaatsvinden.