Maandelijks archief: december 2015

Een kat in het nauw……

Op 23 december kwam het nieuws naar buiten dat Mace een rechtszaak tegen de staat aanspant. Zij eist  dat de staat de ongeveer 3 miljoen euro die de leden kwijt zijn aan extra kosten omdat het ze niet lukt hun mest in een eigen fabriek kwijt te kunnen gaat betalen. Met andere woorden, opnieuw probeert Mace de belastingbetaler te laten opdraaien voor een probleem waaraan ze zelf schuldig zijn. Telkens weer wordt gezegd dat men niet aan zijn mestverwerkingsplicht kan voldoen, terwijl er genoeg capaciteit is. Ook wordt consequent vergeten dat de sector zelf met het voorstel is gekomen om het mestprobleem aan te pakken. Ook wordt er nooit gerept over de kosten waarmee Mace met haar plannen ons als samenleving nu al heeft opgezadeld. Denk maar eens alle alle uren die er door de ambtenaren in Gemert, Sint Anthonis en ‘s-Hertogenbosch als zijn gemaakt, de kosten van juristen, het Waterschap,  de rechtzaken, alle uren van overleg, de rapporten van G.G.D., Mobilisation etc. etc.. Het wordt tijd dat de staat een proces tegen Mace aanspant om al die kosten te verhalen.

Voor het bericht in Boerderij Vandaag; klik hier:agrinieuws1

Voorzieningenrechter doet uitspraak.

Op 18 december heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak gedaan in het geding dat Mace tegen het besluit van Gedeputeerde Staten heeft aangespannen. Dit ging om het treffen van een voorlopige voorziening.

De voorlopige uitspraak ziet er in het kort als volgt uit;

– De rechter is er niet van overtuigd dat er voor Mace een mer-beoordelingsplicht geldt.

– Provinciale Staten heeft in haar besluit een zeer summiere motivering gegeven en niet gemotiveerd aangegeven waarom er wel een mer zou moeten komen.

– Mace kan overgaan tot het indienen van een WABO vergunning, waarbij de rechter benadrukt dat deze voorziening tijdelijk is en dat niet uitgesloten kan worden dat de beslissing in de bodemprocedure ertoe kan leiden dat er alsnog een mer moet worden opgesteld.

– De provincie wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten; in totaal € 1.311,-

Voor de volledige uitspraak zie: www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86203

MACE gaat in beroep.

Mace gaat in beroep tegen het besluit van de provincie om een uitgebreide MER te moeten maken. Ook heeft men een schorsingsverzoek tegen dit besluit ingediend bij de Raad van State.

Hierdoor loopt de hele procedure weer enkele maanden vertraging op. Blijkbaar kan en wil men niet inzien dat door een uitgebreide MER een groot aantal vragen en onzekerheden die rondom een eventuele vestiging van een dergelijke fabriek leven, in alle openheid beantwoord zullen worden. De uitspraak van de voorzitter van MACE; “wij hebben niets te verbergen”, komt zo wel in een vreemd daglicht te staan.

Uitgangspunten mestbeleid provincie.

Op 27 november heeft de provincie Noord-Brabant een persbericht doen uitgaan over de uitgangspunten voor het nieuwe mestbeleid. Zie: persbericht Hierin wordt aangaande de mestfabriek in Landhorst het volgende gemeld: “Concrete en lopende initiatieven, waaronder SITA en MACE, worden onder voorwaarden nog wel in behandeling genomen.”

Voor de uitgebreide uitgangspunten, klik hier: SM mestbeleid