Maandelijks archief: februari 2016

Is Landhorst voor ruim € 50.000,- te koop?

omkoping

Iedereen die donderdag 4 februari naar de voorlichtingsavond over het verdere verloop van de procedure van de vergunningen die Mace heeft ingediend is geweest heeft het kunnen horen. Hoewel er géén inhoudelijke vragen gesteld mochten worden, kreeg Mace wel de gelegenheid om op de inhoud in te gaan; namelijk dat zij minimaal € 50.000,- beschikbaar willen stellen om Landhorst “te verfraaien” of dit geld op een andere manier aan het dorp ten goede te laten komen. Zij deden de oproep om met ideeën daarvoor te komen. Dat dit niet in goede aarde viel was wel duidelijk en de vraag werd dan ook gesteld of dit geen poging tot omkoping was. Hierop kwam het antwoord “Als U daar zo tegenaan kijkt is dat Uw mening”.

Denkt Mace nu werkelijk dat Landhorst zich laat omkopen om opgezadeld te worden met een grote fabriek in het buitengebied, met alle overlast die daarmee tot in lengte van jaren gepaard zal gaan? Of is het de bedoeling van Mace om de tweespalt nog verder op te voeren? Mace geeft in de Gelderlander toe dat Landhorst er op achteruit zal gaan en ziet dit geld als een middel om vooruit te komen. Zij menen zich daarmee kwetsbaar op te stellen. De enigste die kwetsbaar is, zijn de inwoners van de dorpen Landhorst en Venhorst die daarom duidelijk in hun mening zijn: geen mestfabriek en al helemaal niet nu gepoogd wordt met geld het protest te smoren.

Overlast “de ruit van Landhorst”.

Ruim een half jaar geleden is er een gesprek geweest met inwoners van “de ruit” en mensen uit Landhorst over de ervaren overlast van de intensieve veehouderij. Met “de ruit” wordt grofweg het gebied tussen Waterval, De Quayweg, Middenpeelweg en Noordstraat bedoeld. Er werd toen afgesproken dat er een vervolg zou komen. Vanuit het urgentieteam is in de tussentijd een ander denkbeeld over de aanpak ontstaan en dit is gedeeld met de gemeente. De gemeente is nu aan zet om een aanzet te geven voor het vervolg. Dit is aan de deelnemers middels een mail bekend gemaakt. Voor de inhoud van die mail, zie:Info ruit