Maandelijks archief: maart 2016

Waar komt die mest vandaan?

Al enkele malen is ons gevraagd waar de mest die Mace wil gaan verwerken vandaan komt. Van Mace is een overzicht bekend van de aantallen “gecontracteerde” tonnen mest per gemeente/plaats. Hierbij moet worden opgemerkt dat Mace dit niet per diersoort kan of wil aangeven. Wel zegt men dat het grootste deel varkensmest zal zijn en een klein deel nertsen- en koeienmest. De dikgedrukte getallen geven de aantallen  volle 38-tons vrachtwagentransporten aan.

Gemeente Gemert:               182.000 ton    (42,7%)         4.790                                                                  Gemeente Boekel:                  61.000 ton     (12%)            1.606                                                                  Gemeente St.Anthonis:          67.000 ton     (15,7%)        3.869                                                                  Gemeente Veghel:                   45.000 ton     (10,6%)        1.185                                                                  Gemeente Landerd:                37.000 ton     (  8,7 %)           974                                                                Gemeente Deurne:                 10.000 ton      (   2,3%)           264                                                                Vredenpeel                              11.000 ton       (  2,6%)           290                                                                Gemeente Laarbeek:                9.000 ton      (   2,1%)           237                                                                Gemeente Helmond:                2.500 ton      (   0,6%)             66                                                                Heeswijk-Dinther:                      2.000 ton      (  0,5%)              53                                                                          Totaal 416.000 ton, waarvan ongeveer 85% van buiten de gemeente  St.Anthonis zal komen.

 

Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Op 22 maart heeft de provincie de kennisgeving Natuurbeschermingswet 1998 voor Mace gepubliceerd. Tot en met 3 mei 2016 kunnen hiertegen zienswijzen (bezwaren) worden ingediend. De stukken zijn op te vragen bij de ODBN (tel. 0485-729189) of digitaal via info@odbn.nl. Ook kan men de stukken inzien op de website van de provincie: www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. KENNISGEVING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp UA

Wij raden iedereen die tegen de komst van deze fabriek is aan om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Dit kan via uw rechtsbijstandverzekering, als u zich daar nog niet gemeld heeft, of middels een brief naar de provincie.  Mocht u het moeilijk vinden om een dergelijke brief te schrijven, neem dan contact met ons op. Er zijn ook diverse sites met voorbeeldbrieven beschikbaar.

Herzien besluit op aanmeldnotitie-m.e.r.

Zoals bekend is MACE in beroep gegaan tegen het besluit van de provincie dat men een M.E.R. moet maken. Ook heeft Mace bij de voorzieningenrechter een voorlopige schorsing van dat besluit afgedwongen. Omdat de rechter nog een definitief besluit moet nemen heeft de provincie een herziening op haar besluit gepubliceerd. Hierin motiveert de provincie waarom zij van mening is dat er een M.E.R. gemaakt moet worden. Voor de volledige tekst, zie Herzien besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.

Wederom probeert Mace in de krant de indruk te wekken dat niet zij, maar de provincie tijd aan het rekken is. Voor alle duidelijkheid: Mace wil een mestfabriek bouwen op een locatie die veel weerstand oproept. Mace heeft diverse malen haar stukken niet op tijd of onvolledig ingediend. Mace is tegen het besluit van de provincie om een M.E.R. te moeten maken in beroep gegaan en het is Mace die door steeds te dreigen met juristen en rechtzaken er voor zorgt dat alle zaken op een goudschaaltje worden afgewogen. Dat dit alles tijd en veel geld kost ligt dus aan Mace en niemand anders.

Er kan nog meer bij!

Na de recente uitbreidingen van Smits en van Dommelen zijn er weer nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend:                                                                                                         Boompjesweg 1a: verschuiven bouwblok en uitbreiding stallen.                                                            Boompjesweg 1b: Plaatsen monovergistingsinstallatie.                                                                        Boompjesweg 8: Plaatsen monovergistingsinstallatie.                                                                            De Quayweg 46: Plaatsen monovergistingsinstallatie.                                                                             Landhorststraat 5: Bouwen biggenstal en veranderen inrichting.