Maandelijks archief: juni 2016

12 kilometer……een rekbaar begrip voor MACE.

Diverse malen is aan MACE gevraagd waar de mest vandaan komt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een lijstje met plaatsen en tonnages. En werd erbij gezegd dat ze allemaal in een straal van 12 kilometer rond Landhorst komen. Nu wij de beschikking hebben over de volledige ledenlijst van MACE, inclusief de adressen, hebben we aan de hand van de routeplanner(kortste route), berekend hoeveel kilometer het daadwerkelijk is. Uit die resultaten komt toch een heel ander beeld naar voren dan ons is voorgehouden. Ook blijkt dat erg veel verkeer door Venhorst zal komen. Wij kunnen ons namelijk moeilijk voorstellen dat er bijvoorbeeld vanuit Erp via Veghel, Uden en dan de Middenpeelweg zal worden gereden.

Voor een overzicht van de plaatsen waar MACE leden heeft en hoeveel leden met daarbij de afstanden klik hier: ledenaantal Mace

50.000 bezoekers!

Inmiddels is onze site de 50.000e bezoeker ruimschoots gepasseerd. Een teken dat de site de informatie verschaft waar men naar op zoek is. Ook zijn we heel blij met de vele positieve reacties die we op de site krijgen. Een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Zitting Raad van State op 14 juli.

Op 14 juli dient voor de Raad van State in Den Haag de zaak die Mace heeft aangespannen tegen de beslissing van de provincie dat er een uitgebreide MER gemaakt dient te worden. Een aantal burgers heeft met succes bij diezelfde Raad van State een verzoek ingediend in deze zaak als belanghebbenden te worden aangemerkt. Een aantal belanghebbenden zal op 14 juli naar Den Haag gaan om de zitting bij te wonen. Wilt u de zitting ook graag bijwonen, neem dan contact op met de webmaster of het bestuur van de vereniging.

Gemeentegesprek 13 juni 2016.

Op 13 juni werd in Landhorst het gemeentegesprek georganiseerd. Een viertal sprekers gaven hun zienswijzen ter overweging aan de raadsleden mee. U kunt deze terugvinden op de website van de gemeente. Vooraf had onze vereniging 20 vragen ingediend. Slechts twee daarvan werden daadwerkelijk beantwoord, de rest “neemt men mee”. Welke vragen wij gesteld hebben vind u hier Vragen voor het gemeentegesprek op 13 juni 2016 van de vereniging Behoud Leefbaarheid

Als antwoord op vraag 14 werd verwezen naar het afwegingskader en op vraag 15 kregen we als antwoord dat de VVGB alléén aan MACE verbonden is.