Maandelijks archief: november 2016

Tussenuitspraak Raad van State bekend.

Op 16 november heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan inzake het door MACE aangetekende beroep tegen het besluit van de provincie dat MACE een milieueffectrapport moet maken.

Hierbij zijn een aantal bijzondere uitspraken gedaan:

  1. De installatie, zoals MACE die voor ogen heeft, dient aangemerkt te worden als een installatie voor de verwijdering van afval. In veel voorkomende gevallen wordt mestverwerking gezien als een activiteit die niet onder de afvalstof . Nu stelt de Raad van State dat de aangesloten veehouders hun mestoverschot als ” last waarvan zij zich moeten ontdoen” beschouwen en derhalve is er sprake van afval. Hiervoor gelden veel strengere eisen ook ten aanzien van de ruimtelijke ordening.
  2. De burgers zijn in deze kwestie wel degelijk belanghebbenden en kunnen deelnemen aan het geding. De burgers hadden hierom verzocht omdat de provincie steeds beweerde dat de burgers in deze zaak geen partij zijn. Het tegendeel is dus waar.
  3. De provincie krijgt 8 weken de tijd om opnieuw te motiveren waarom zij van mening zijn dat MACE een milieueffectrapport moet opstellen. De Raad van State is van mening dat de provincie wederom niet voldoende duidelijk heeft gemaakt op grond waarvan zij een milieueffectrapport eisen. Het is te hopen dat de provincie deze opdracht serieus neemt en met nog betere onderbouwingen komt.

Al met al mag de conclusie getrokken worden dat het voor MACE steeds moeilijker begint te worden om hun plannen in Landhorst gerealiseerd te krijgen.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89441&summary_only=&q

 

Vergunning MACE Oss wordt verleend.

De provincie heeft 15 november bekend gemaakt dat zij voornemens is om OOC de vergunning te verlenen. De ingediende bezwaren zijn door de provincie niet ontvankelijk verklaard. MACE zou op het terrein van OOC de beheerder worden van de mestfabriek.

Tegen deze beslissing kan nog bezwaar worden aangetekend.