Maandelijks archief: februari 2017

Geen uitgebreide M.E.R. noodzakelijk, vindt de provincie.

Op 30 januari heeft de provincie besloten dat er geen uitgebreide m.e.r. noodzakelijk is voor de locatie Landhorst. Dit in tegenstelling tot haar eerdere besluit van  22 maart 2016 dat er wel een uitgebreide m.e.r. noodzakelijk is. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State, waarin de provincie de gelegenheid kreeg om nog eens goed te beargumenteren waarom zij een uitgebreide m.e.r. noodzakelijk achtte, is dit dus een verrassend besluit.

De aanvraag van MACE blijft echter nog steeds buiten behandeling, omdat nog steeds niet alle stukken zijn ingediend. De procedure in Oss loopt gewoon door en verwacht wordt dat de beslissing daar na 15 maart genomen zal worden.

Het besluit van de provincie, kunt u teruglezen op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/milieueffectrapportage-besluit/636209566791778601.aspx