Maandelijks archief: augustus 2017

Vergunning Oss definitief van de baan.

De rechtbank in Den Bosch heeft  29 augustus uitspraak gedaan in de zaak die de gemeente Oss tegen de provincie had aangespannen. Oss was tegen het besluit van de provincie om een vergunning voor een mestfabriek op het industrieterrein Elzenburg te verlenen.

De rechter is van mening dat niet voldoende is aangetoond dat de luchtwasser voldoende rendement heeft en niet duidelijk gemaakt kan worden dat de fabriek aan de geurnormen voldoet.

“zeker bij de grootste mestverwerkingsinstallatie van Noord Brabant past het de provincie niet om risico’s te nemen of uit te gaan van de meest rooskleurige verwachtingen rondom rendement” aldus de rechter. Daarom heeft de rechter de vergunning vernietigd.

MACE zegt zich te gaan beraden over mogelijke vervolgstappen.