Aantal dieren.

Met enige regelmaat komt de vraag hoeveel dieren er nu in de omgeving van Landhorst gehouden worden. In de pers verschijnen zo nu en dan getallen, maar die gaan dan over de gehele gemeente. Het is niet eenvoudig om achter de juiste cijfers te komen, omdat veel, in het verleden afgegeven vergunningen, nog niet te achterhalen zijn. Wij hebben de site van de gemeente en de  provincie plus de site www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd en hebben zo een aantal gegevens kunnen achterhalen. Let wel, de volgende lijst is dus niet compleet!

Locatie: Allemansweg 1a

Publicatie: 12-12-2013: 6.300 vleesvarkens en 1 paard.

Locatie: Allemansweg 2

publicatie 24-9-2014: 8.084 vleesvarkens.

Locatie Allemansweg 5,7 en 9

14.208 vleesvarkens.( was jan. 2014: 13.392 vleesvarkens)

Locatie: Boekelsebaan 7

Publicatie 11-4-2014: 11.493 vleesvarkens(was 9.326),77 stuks melkvee( was 234), 103 stuks jongvee(was 106) en 1 paard(was 1). Totaal: 11.674 dieren(was 9.667). Daarbij ook vergunning voor biomassavergisting en drijfmestverwerking van mest eigen bedrijf.

Locatie: Boompjesweg 1a

Was 4.656 vleesvarkens en 236 stuks jongvee. Aangevraagd 4.222 vleesvarkens, 1.152 vleeskalveren en 236 stuks jongvee. Totaal 5.610 dieren.

Locatie Boompjesweg 1b en 1c.

2013: 11.980 vleesvarkens, 672 opfokzeugen, 3.072 gespeende biggen, 1. 504 guste of dragende zeugen, 420 kraamzeugen en 4 dekberen.Totaal: 17.652 varkens.

Locatie: Boompjesweg 8

Stal 1: 3,784 gespeende biggen. Stal 2: 266 kraamzeugen en 644 gespeende biggen. Stal 3: 48 opfokzeugen, 801 guste of dragende zeugen en 4 dekberen. Stal 4: 2.160 vleesvarkens.Stal 5: 3.660 vleesvarkens. Stal 9: 2.694 gespeende biggen. Stal 11: 2.999 vleesvarkens. Momenteel wordt gebouwd(ontwerp 11-5-2012) een zeugenstal van 2 verdiepingen voor 192 kraamzeugen en 707 guste of dragende zeugen en een loods van 1100m2. Totaal: 17.914 varkens.

Locatie: De Quayweg 7

Publicatie 4-7-2014: 199 melkkoeien, 192 stuks jongvee, 2 paarden, 756 vleesvarkens en 300.000 kg meervallen. Totaal 1.149 dieren.

Locatie: De Quayweg 47

Publicatie 20-12-2012: 3.873 vleesvarkens, 162 kraamzeugen, 486 guste of dragende zeugen, 2.119 gespeende biggen en 2 dekberen.T otaal: 6.698 varkens.

Locatie: De Quayweg 49 en 51

Publicatie 11-6-2014: 960 gespeende biggen, 277 guste of dragende zeugen, 1 dekbeer, 46 opfokzeugen , 3.120 vleesvarkens en 4 paarden. Totaal: 4.408 dieren.

Locatie: Fortunaweg 7

Publicatie 14-7-2014: 86 melkkoeien, 60 stuks jongvee, 1 stier en 39.800 legkippen. Totaal 39.947 dieren. Ook mestopslag van 33.800 kg.

Locatie: Fortunaweg 11

Publicatie 5-2-2014: 68 kraamzeugen, 251 guste of dragende zeugen, 2 dekberen, 10 opfokzeugen en 914 gespeende biggen.Totaal 1.245 dieren.

Locatie: Gemertsebaan 3

2.737 vleesvarkens en 1 paard.

Locatie Gemertsebaan 4

Publicatie 28-1-2014: 129 melkkoeien en 88 stuks jongvee.Totaal 217 dieren.

Locatie: Grote Baan 1

publicatie 22-12-2014: 5.829 varkens.

Locatie: Klotweg 4c

publicatie 22-12-2014: 9.000 nertsen, 10 geiten, 2 scharrelvarkens en 45 legkippen. Totaal 9.057 dieren.

Locatie: Klotweg 4d

Publicatie 13-5-2015: 8.700 nertsen (was 4.000).

Locatie: Klotweg 8

Publicatie 19-5-2014: 4.158 vleesvarkens en 2.000 gespeende biggen. Totaal: 6.158 dieren.

Locatie: Landhorststraat 4

publicatie 1-12-2014: 175 melkkoeien en 100 stuks jongvee. Totaal 275 dieren.

Locatie: Noordstraat 47

Publicatie 22-1-2015: 79 kraamzeugen, 8.592 gespeende biggen(was in 2012: 958), 248 guste of dragende zeugen, 10 opfokzeugen, 3 dekberen en 2.880 vleesvarkens ( was in 2012, 2023). Totaal: 11.812 varkens.

Locatie: Tweede Stichting 3

publicatie 1-7-2014: 5.867 nertsen.

Locatie; Tweede Stichting 9

9.000 nertsen en 2 paarden.

Totalen: 123.413 varkens.

32.567 nertsen.

39.845 kippen.

1.030 koeien.

10 geiten.

11 paarden.

300.000 kg. meervallen.