Communicatie

Vraag & antwoord

1. Hoe gaan we communiceren naar de inwoners van Landhorst? En eventueel Venhorst?Zoals eerder aangegeven gaan we verder met de klankbordgroep. Om voeling met de achterban, de inwoners van Landhorst en Venhorst, te blijven houden is het belangrijk om regelmatig gesprekken te houden tussen mensen van de klankbordgroep, de werkgroep MACE mestverwerking en de beide gemeenschappen. Dit kan in de vorm van een bijeenkomst, zoals die van 3 juli 2014, maar ook via de lokale media.

2. Hoe gaan we communiceren naar de pers?
Het gebruik van lokale media is een belangrijk middel om informatie door te geven. Er ligt een voorstel dit te laten lopen via de klankbordgroep.

3. Moeten we een eigen website maken?
Dit voorstel is nu niet aan de orde binnen de klankbordgroep.