Vereniging Behoud Leefbaarheid

Over de Vereniging

Wat hebben we tot nu toe ondernomen?

 • In het weekend van 29/30 november 2014 is de oproepbrief huis aan huis verspreid in Landhorst en Venhorst.
 • Deze brief is ook verzonden aan de colleges en raadsleden van de gemeente St. Anthonis en Boekel.
 • De brief is verstuurd naar Gedeputeerde Staten en de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Inmiddels zijn er door de PvdA enkele kritische vragen gesteld aan gedeputeerde De Boer.
 • Het Brabants Dagblad en De Gelderlander hebben, na enkele interviews, artikelen geplaatst in hun dagblad.
 • De oproepbrief is geplaatst in het Boekels Weekblad, het Wanroijs Nieuws en in het weekblad Omstreeks.
 • Het bestuur komt wekelijks bij elkaar om de vervolgstappen te bespreken.
 • In de werkgroep MACE-mestverwerking is aangedrongen op het feit dat er in de klankbordgroep meer rekening gehouden moet worden met het gegeven dat de meerderheid van de bevolking tegen de mestfabriek is.
 • Onze woordvoerder heeft deelgenomen aan het “nieuwscafe” van de Gelderlander en daar ons standpunt kenbaar gemaakt.
 • Sinds 13 januari 2015 is er een online-petitie gestart.
 • Valentijn Wösten van Wösten Juridisch Advies te Den Haag is aangezocht als juridisch adviseur.
 • Op 14 januari zijn we met enkele mensen naar Tilburg gegaan waar een bijeenkomst van de BMF (Brabantse Milieu Federatie) werd gehouden over mestverwerking.
 • Het CDA en SAN van St. Anthonis zijn ingegaan op ons verzoek een gesprek met hun fracties te hebben.
 • Er is regelmatig contact met politici, gemeente, beleidsmakers en de pers.
 • Op 3 maart is onze vereniging officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor de statuten van onze vereniging;  klik hier.
 • Op 6 maart hebben we onze petitie aangeboden aan Yves de Boer, gedeputeerde van de provincie.
 • Op 9 maart werd in Elsendorp een avond over de intensieve veehouderij en de gezondheid gehouden. Sprekers waren Henk Jans(GGD), dr.Gondrie(huisarts Elsendorp en prof. Dick Heederik van de universiteit van Utrecht.
 • Op 11 maart zijn we met een aantal mensen naar Deurne geweest. Daar organiseerde Milieudefensie een avond over de landbouw i.s.m. kandidaatsleden van de Provinciale Staten. De thema’s werden ingeleid door een burger.Dit waren voormalig huisarts Hoevenaars, Giel Dekkers en Maria Berkens. Er waren ruim 200 mensen aanwezig en er werd volop gediscussieerd met de politici over de grens die aan de groei van de veestapel is bereikt en waar het naar toe moet met de landbouw in Brabant.
 • Op 23 april hebben we onze petitie aangeboden aan de gemeenteraden van St. Anthonis en Boekel.
 • In mei is de mer-aanmeldnotitie door MACE ingeleverd. Deze moet helderheid verschaffen over het wat en hoe. Begin juli is er een bijeenkomst van de burgers en Mace geweest over de aanmeldnotitie. 4 september volgt het officiële overleg van de voltallige klankbordgroep.
 • Op 3 juli hebben we op diverse plaatsen nieuwe protestborden opgehangen en daarbij de pers uitgenodigd.
 • Op 6 juli was de eerste bijeenkomst van een groep burgers die deelnemen aan het overleg over de overlast van de intensieve veehouderij rondom Landhorst. Er is ook al een gesprek geweest met de agrariërs en een met de gemeente.
 • Op 10 juli heeft het Burgerplatform “minder beesten” een brief met vele vragen overhandigd aan Anne-Marie Spierings, de verantwoordelijke gedeputeerde. Onze vereniging is mede-ondertekenaar van deze brief.
 • In de week van 13 juli bezoekt 2e-Kamerlid Rik Grashof onze regio. We gaan met hem in gesprek over de geplande mestverwerker en laten hem de locatie van de fabriek zien, alsmede een aantal intensieve veehouderijen in de directe regio.
 • We hebben regelmatig contact met een aantal leden van de Provinciale Staten om onze standpunten onder de aandacht te brengen en te houden.