Vereniging en deze site.

Wat is het doel van deze site?

De belangrijkste doelstelling van deze site is:

Voorkomen dat er een mestfabriek in Landhorst wordt gebouwd.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle legale middelen die daarvoor ter beschikking zijn, zoals onder andere deze website, het mondeling dan wel schriftelijk benaderen van politici en beleidmakers, het informeren van de pers, maar bovenal het informeren van de bewoners van Landhorst en Venhorst, want daar blijkt grote behoefte aan te bestaan.

Waarom geen mestfabriek op deze plek?

 • omdat onze gezondheid op het spel staat.
 • omdat ons woon- en leefklimaat verder wordt aangetast.
 • omdat de kans op calamiteiten wel degelijk aanwezig is.
 • omdat dit soort bedrijven niets te maken heeft met duurzaam ondernemen.
 • omdat onze eigen gezinsbedrijven op achterstand gezet worden.
 • omdat de toename van het verkeer de kans op ongevallen aanzienlijk vergroot.
 • omdat het landschap wordt vervuild door een fabriekscomplex wat daar niet thuishoort.
 • omdat alleen gekeken wordt naar het belang van één groep.
 • omdat de kans op nog meer dieren en de daarmee gepaarde overlast levensgroot is.
 • omdat onze huizen minder waard worden.
 • omdat……..
 • omdat……..