Rapporten & verslagen

Inmiddels zijn er al vele rapporten gemaakt en besproken. Sommige van die rapporten zijn nog voorlopig en deze zullen hier niet besproken worden. Dit om onnodige ruis te voorkomen.

Ook worden de rapporten die al wel openbaar zijn hier niet integraal overgenomen, daarvoor nemen ze te veel ruimte in beslag. Daarom zullen delen uit de rapporten hier oftewel weergeven, oftewel geciteerd worden en waar nodig voorzien van commentaar.