Informatieavond Boekel

Op 13 nov. 2014 was er een informatieavond voor het college en de raad van de gemeente Boekel. Op deze avond vertelde MACE van hun plannen en gaf het urgentieteam uitleg over hun werkwijze.

MACE deelde mee dat ze die dag al hun documenten bij de omgevingsdienst van de Provincie hadden ingediend. Ook kwam men met een aantal tot nu toe onbekende feiten naar buiten:

 • Er wordt nu gesproken over de verwerking van alle soorten drijfmest.(20.000 ton nertsen, minder dan 10% koeien en een klein deel kalvermest)
 • MACE zegt dat de transportafstanden van 12 km rond het bedrijf heilig voor hen zijn.
  Dit is klinklare onzin; mest komt o.a. uit Erp (18 km) 1100 transporten, Zeeland (15 km) 974 transporten, Deurne (19 km) 264 transporten, Laarbeek (16 km) 237 transporten, Helmond (29 km) 66 transporten en Heeswijk-Dinter (34 km) 53 transporten!
 • Men gaat de dunne en dikke fractie niet scheiden d.m.v. centrifuge maar door gebruik te maken van een drukpers en een zeefbandpers omdat dit aanzienlijk scheelt in de energiekosten.
 • Men gebruikt twee verdampers omdat een verdamper om de twee weken gespoeld moet worden.
 • Er wordt nu uitgegaan van 144 verkeersbewegingen per dag, dat is 12 per uur,oftewel elke 5 minuten. 5% van het verkeer zal door Landhorst gaan.
 • De meest recente verkeerstelling op de Quayweg bedraagt 1800 voertuigen per dag. Op de Middenpeelweg zijn dat er 9.000.
 • MACE geeft toe dat het nooit 100% gegarandeerd kan worden dat alle virussen en bacteriën door de verhitting en compostering gedood zullen worden.
 • Er worden waterbassins ter grootte van 1 ha aangelegd. Hierin zal riet worden aangeplant.Dit is nodig om het dode water uit de fabriek weer aan de eisen van het waterschap te laten voldoen. Voor noodgevallen kan een tweede waterbekken nodig zijn.
 • MACE beweert dat men vanaf de Quayweg niets van de fabriek zal zien.
 • I.v.m. de verkeersveiligheid wordt de inrit van de fabriek 150 meter richting Landhorst verplaatst.
 • Ook nu weer onduidelijkheid over het zwavelzuurgebruik. Er wordt gesproken over 0,6 vrachtwagen per week en als antwoord op een vraag wordt gesproken over 100 kuub per week!
 • Na de vergunningaanvraag volgt er een nieuw onderzoek van de G.G.D.en het bureau Mobilisation.

Ook kwamen er enkele kritische vragen en opmerkingen vanuit de raad. Zo vond men het niet netjes dat MACE niet uit zichzelf met informatie naar de gemeente was gekomen. Ook werd de mening geventileerd dat deze fabriek op een industrieterrein thuis hoorde en niet in het buitengebied. De vraag werd gesteld waarom MACE geen samenwerking zocht met andere initiatieven omdat zou blijken dat die anderen niet genoeg mest aangeboden zouden krijgen.

Het antwoord hierop was dat men wel contacten heeft met andere initiatiefnemers.
Raadslid van Duijnhoven, die blijkbaar nogal wat kennis heeft over mestverwerking, stelde een opmerkelijke vraag. Hij vroeg zich af hoe het zit met de houdbaarheid van het eindproduct. Volgens MACE is het droge stofgehalte tussen de 50 en de 70%. Dhr. van Duijnhoven merkte op dat bij meer dan 10% vochtgehalte er schimmel- en bacterievorming optreedt. Dit brengt weer andere risico’s met zich mee. MACE kon hierop geen antwoord geven.
Voor een verslag van de bijeenkomst in het Brabants Dagblad, klik hier.