Presentatie Jan Hoevenaars

Op verzoek van de werkgroep gezondheid en verkeer heeft voormalig huisarts Dr. Hoevenaars voor de werkgroep MACE mestverwerking een presentatie gehouden. Hij baseert zijn kennis op jarenlange studies naar de gezondheidsrisico’s in de intensieve veehouderij en zijn deelname aan diverse universitaire werkgroepen die zich met deze problematiek bezig houden.

Enkele belangrijke feiten m.b.t. het plattelandsgebied Zuid-Oost Brabant:

  1. Het nitraatgehalte(stikstof) in het grondwater is veel te hoog.
  2. De concentratie van zware metalen in de bodem is veel hoger dan landelijk. Zware metalen zijn erg schadelijk voor de gezondheid, met name de nieren.
  3. De uitstoot van ammoniak op meetlocaties in het Peelgebied is veel hoger dan landelijk.
  4. De neerslag van fijnstof is hoog.

Welke relatie is er tussen de gezondheidsaspecten en de mestfabriek?

Volgens dr.Hoevenaars zijn er vier gezondheidsrisico’s:

  1. Geur.
  2. Fijnstof (PM10 en PM 2,5).
  3. Oppervlaktewater besmetting.
  4. Leefbaarheid door transportbewegingen.

De geurbelasting in deze regio is veel te hoog.

De concentratie fijnstof is veel te hoog. Endotoxines, dit zijn onderdelen van de celwand, kunnen zich hechten aan fijnstof. Zij veroorzaken een ontstekingsreactie in de longen. Het Longfonds heeft berekend wat de maatschappelijke kosten van gezondheidsschade door fijnstof zijn. Zij komt daarbij uit op bedragen van tussen de 4 en de 40 miljard euro per jaar! Verkeer en landbouw zijn de grootste boosdoeners van fijnstofuitstoot, maar veehouderijen dragen lokaal bij aan de extra toename van fijnstof.

Dr. Hoevenaars kwam met enkele resultaten van studies die o.a. in Spanje zijn gehouden. Daar bleek onder een onderzoek van 26.000 patiƫnten over 10 jaar van mensen die in de buurt van intensieve veehouderijen wonen er een aangetoonde verhoging op de kans op lip-, keel-, mond-, slokdarm-, darm- long- en blaaskanker te zijn!

De werkgroep MACE mestverwerking is behoorlijk geschrokken van de bevindingen van dr. Hoevenaars en heeft zijn verhaal voorgelegd aan de GGD. De GGD is nog bezig met het schrijven van een rapport, maar liet wel weten niet achter de bevindingen van dr. Hoevenaars te kunnen staan. Volgens de GGD is er nog te weinig onderzoek gedaan naar deze materie.
Dit neemt niet weg dat de zorgen ten aanzien van de gezondheidsrisico’s niet weggenomen zijn. Men krijgt steeds te horen dat men niet voldoende weet.