Vergunning MACE Oss wordt verleend.

De provincie heeft 15 november bekend gemaakt dat zij voornemens is om OOC de vergunning te verlenen. De ingediende bezwaren zijn door de provincie niet ontvankelijk verklaard. MACE zou op het terrein van OOC de beheerder worden van de mestfabriek.

Tegen deze beslissing kan nog bezwaar worden aangetekend.