Waar komt die mest vandaan?

Al enkele malen is ons gevraagd waar de mest die Mace wil gaan verwerken vandaan komt. Van Mace is een overzicht bekend van de aantallen “gecontracteerde” tonnen mest per gemeente/plaats. Hierbij moet worden opgemerkt dat Mace dit niet per diersoort kan of wil aangeven. Wel zegt men dat het grootste deel varkensmest zal zijn en een klein deel nertsen- en koeienmest. De dikgedrukte getallen geven de aantallen  volle 38-tons vrachtwagentransporten aan.

Gemeente Gemert:               182.000 ton    (42,7%)         4.790                                                                  Gemeente Boekel:                  61.000 ton     (12%)            1.606                                                                  Gemeente St.Anthonis:          67.000 ton     (15,7%)        3.869                                                                  Gemeente Veghel:                   45.000 ton     (10,6%)        1.185                                                                  Gemeente Landerd:                37.000 ton     (  8,7 %)           974                                                                Gemeente Deurne:                 10.000 ton      (   2,3%)           264                                                                Vredenpeel                              11.000 ton       (  2,6%)           290                                                                Gemeente Laarbeek:                9.000 ton      (   2,1%)           237                                                                Gemeente Helmond:                2.500 ton      (   0,6%)             66                                                                Heeswijk-Dinther:                      2.000 ton      (  0,5%)              53                                                                          Totaal 416.000 ton, waarvan ongeveer 85% van buiten de gemeente  St.Anthonis zal komen.