Zitting Raad van State op 14 juli.

Op 14 juli dient voor de Raad van State in Den Haag de zaak die Mace heeft aangespannen tegen de beslissing van de provincie dat er een uitgebreide MER gemaakt dient te worden. Een aantal burgers heeft met succes bij diezelfde Raad van State een verzoek ingediend in deze zaak als belanghebbenden te worden aangemerkt. Een aantal belanghebbenden zal op 14 juli naar Den Haag gaan om de zitting bij te wonen. Wilt u de zitting ook graag bijwonen, neem dan contact op met de webmaster of het bestuur van de vereniging.